Hur det gick till när vi skapade paketerbjudanden 

Se alla våra filmer på YouTube.  

Läs mer om våra tjänster

Kvalité:

Vi är alltid uppdaterade kring gällande lagar och regler inom våra områden samt de standarder som är aktuella för byråer som strävar efter hög kvalitet, exempelvis REKO, ISQM och ISA. Här kan du läsa mer om dessa standarder. FAR

Vi ser till att våra kunder och kollegor får ta del av företagets gemensamma kunskap och långa erfarenhet. Vi skapar också kvalité genom ett coachande förhållningssätt gentemot varandra och våra kunder. Flexibilitet och anpassning är lika viktigt som hög etik och moral. Vi visar därför respekt och vi följer högt ställda krav på kunskap, rutiner, arbetssätt, dokumentation och deadlines både internt och externt. Vi levererar!

Kvalitet

Utveckling:

Vi är intresserade och nyfikna. För Revisionären är det viktigt att samtliga i företaget ligger steget före, det gör vi genom omvärldsbevakning och trendspaning. Vi planera också in kunskapshöjande aktiviteter (strategidagar), jobbar med individuella handlingsplaner och vi delar med oss via Revisionärens Academy. Vi delar också vår kunskap och våra spaningar via egna grupper till kunderna och till varandra. Vi är alltid först på bollen!

Utveckling

Roligt:

Revisionären står inte bara för en roligare sista rad utan också hela vägen dit. Vi vill vara en del av den resan som våra kunder gör för att nå en roligare sista rad. Det gör vi genom ett nära samarbete och genom den kunskap som vi delar med oss. Men också vår glädje inför att göra det vi gör, att göra det tillsammans. Vi firar framgångar!

Roligt

Trygghet:

Vi skapar trygghet genom att inte vara krångliga vare sig i språk eller i samarbete. Vi känner våra kunder och vi känner varandra. Detta gör vi genom att samarbeta, engagera oss, stötta och måna om varandra och kunderna i ett öppet och omtänksamt klimat. Det finns inga dumma frågor och alla kunder ska känna sig väl bemött när man träffar oss på Revisionären. Vi håller det vi lovar och vi finns för varandra i både med- och motgång. Vi finns kvar!

Trygghet

© 2020 Revisionären

convert_icon.png