Revision

Kort:

Behöver jag verkligen ha en revisor? För många mindre företag är svaret nej. Om du istället frågar: varför behöver jag en revisor? så kan svaret bli: ”för att jag vill ha någon som har superdjup kunskap om mitt företag som jag kan bolla med och som genom sin kontroll av mina räkenskaper och förvaltning visar att jag är seriös”. Oavsett om du måste eller om du bara vill så erbjuder vi revision enligt god revisionssed.

Längre:

Måste man dras med revisorn kan du väl lika gärna dras med oss? Även om många mindre företag inte behöver ha en revisor enligt lagen så finns flera fördelar. Många gånger blir vi som revisorer ett jättebra bollplank då vi får en unik insikt i din affär genom vår årliga genomgång. Dessutom ger det dig och ditt företags intressenter trygghet då ett granskat bokslut ska ge dem en rättvisande bild.

Hur funkar det att jobba med oss då? Som vanligt vill vi inte krångla till det, det ska ju vara enkelt. Vid de flesta revisioner träffas vi bara en gång per år då vi går igenom dina räkenskaper och förvaltning. Utifrån genomgången upprättas revisionsberättelsen där vi konstaterar att årsredovisningen går att lita på och att den är uppställd enligt lagar och god sed.

Intresserad?

Boka in en rolig timme med oss för en gratis första rådgivning.

Som en bilbesiktning för ditt företag...