Vi är certifierade genom

Great Place To Work®

Great Place to Work® certifiering är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige

Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.


Revisionären AB lever upp till de högt satta krav för vad som utmärker en god arbetsplats och har efter en grundlig utvärdering förärats certifieringen Great Place to Work

Great Place to Work  är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Varje år utför Great Place to Work®  medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.