Hållbarhet

Idag omfattas en del större företag av ett krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning, där ska man beskriva sitt arbete och verksamhetens konsekvenser inom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

 

Även om vi inte omfattas av krav för att lämna en hållbarhetsrapport så tycker vi att det är viktiga frågor och vi vill göra det avtryck och påverka det vi kan för att bidra till samhällsnyttan, såväl lokalt som globalt.

Nedan ser ni hur vi ligger till i ovan områden juni 2020

diagram-hallbarhet.jpg

Vi är nöjda med resultat på de frågor vi ligger bättre till än genomsnittet, men precis som de frågor vi klart kan förbättra oss är vårt mål att kunna förbättra oss på alla punkter och vi kommer jobba vidare med detta internt.

Redan innan vi började med detta hållbarhetsarbete så har vi gjort några förbättringar som vi tycker är viktiga.

Personal

I december 2019 hade vi en workshop med Mia Törnblom och alla i personalen får gå en självledarskapsutbildning, vår personal är det viktigaste vi har och hjärtat i vår verksamhet, de som får allt att fungera. Vi vill att alla ska ha möjlighet att nå sin fulla potential såväl privat som på arbetet

Miljö

Under våren 2020 skaffade Revisionären sin egna bikupa! I och med detta bidrar vi till biologisk mångfald såväl lokalt men även till FNs globala miljömål. Vi leasar denna bikupa genom BeeAtWork AB som tar hand om och ser till att bisamhället mår bra och som en liten bonus får vi honungen som produceras under sommaren.

Bikupan finns intill borgen där vi har vårt kontor bredvid ännu en bikupa som Furunäsets Företagsby leasar.

Framtiden

Nu jobbar vi på för att höja några av staplarna och ser fram emot att presentera en ny rapport hösten 2021! 

Vill du jobba med hållbarhet i ditt företag? Hör av dig till oss på Revisionären, vi kan hjälpa dig framåt!

 

© 2020 Revisionären

convert_icon.png